Байон, Франция

Документ за сътрудничество

Декларация за партньорство –12 декември 2005 г., Байон

Сфери на сътрудничество

  • култура
  • туризъм
  • градоустройство
  • образование
  • наука
  • икономика и други сфери на обществения живот

Визити

Посещение на делегация, начело с Кмета - д-р Румен Рашев, придружаван от г-жа Мина Илиева - Главен секретар, Велика Иванова - н-к отдел "Култура и КИН" , арх. Елена Абаджиева – гл. архитект и Даниел Панов – управител на "Царевград Търнов" и арх. Донка Колева - гл. експерт в отдел "Култура и КИН" с цел подписване на "Декларация за партньорство" /12.12.2005 г./

Работeн семинар, финансиран от Комисията по образование и култура на ЕС "Заздравяване на европейската идентичност чрез културното разнообразие на народите" за участие на побратимените на Велико Търново градове в Европа в предстоящата Борса за културен туризъм 2007 /23-24.11.06г./

Посещение на арх. Донка Колева – гл. експерт в отдел "Култура и КИН" за участие в семинар "Защитени зони, част 2, Зони за защита на наследството и реставрация на недавижимите обекти", организиран от Френската национална асоциация за културни и исторически градове и държави и градове под закрила и Европейски исторически център" /24.01-29.01.2007 г. /

Участие на двучленна делегация в он община Байон в състав – Мари Надин и Марина Салдучи в Четвъртото международно туристическо изложение “Културен туризъм” /08.04.-11.04.2009 г./

Посещение на делегация , ръководена от г-жа Мари-Елен Шабо – общинска съветничка и г-жа Марилиз Ортиз- директор на Френската национална асоциация яна градовете с историческо и художгествено значение. Обсъдено е развитието на проекти в сферата наКИН , туризма, културния и образователен обмен, създаване на мрежа на побратимените градове със сходен архитектурен облик./20.10.2009г/

Посещение на делегация, ръководена от г-жа Мари-Елен Шабо Наден. В състава на делегацията: г-жа Мари Дьомон – общински съветник, г-н Жак Гюнар – директор на отдел “Международно сътрудничество", г-н Фредерик Берлинжиери – дилектор на отдел “Социални дейности и образовение”, г-жа Лоранс Дьолаж, д-р Бруно Наден, г-н Жаки Крюшон - директор на отдел “Урбанизъм”/20.-23.01.10 г./. Подписване на учредителните документи на Асоциацията на градовете с културно-историческо наследство. Продължаване на инвентарните описи и издаване на книгета “Архитектурата на Балканските градове”, договорено е участие на занаятчии от Велико Търново на коледния базар на гр. Байон.

Участие на делегация, раководена от г-жа Мари Елен Шабо Наден в международното туристичесто изложение- 14.04.10 г.

Продължаване сътрудничеството по Европейски проекти.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.