Битоля, Македония

Документ за побратимяване

Декларация за партньорство, 23.11.2006, Велико Търново

Сфери на сътрудничество

  • култура
  • туризъм
  • градоустройство
  • образование
  • наука
  • икономика

Визита

Посещение на делегация, начело с г-н Владимир Талескики - Кмет на Битоля и г-жа Ирена Ружин - ръководител на Туристически инфо център, Битоля. Водени са разговори с Кмета д-р Рашев и г-н Даниел Панов - управител на "Царевград Търнов" за сътрудничество в областта на туризма. Подписана е Декларация за партньорство /23.11.2006г./

Работeн семинар, финансиран от Комисията по образование и култура на ЕС, "Заздравяване на европейската идентичност чрез културното разнообразие на народите" за участие на побратимените на Велико Търново градове в Европа в предстоящата Борса за културен туризъм 2007. /23-24.11.06г./

Посещение на предствители на туризма от град Битоля за участие в Межденародно туристическо изложение "Културен туризъм – 2008" Велико Търново в състав: г-жа Ирена Ружин – директор ТИЦ, г-н Зоран Николовски – директор на музей, г-н Стефче Митровски /16-19.04.2008 г./.

Участие на петчленна делегация от Битоля в Четвъртото международно туристичесдко изложение /08.04.11.04.2009 г./

Участие в Международното туристическо изложение / 14.04.2010 г./

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.