Брага, Португалия

 

Подписани документи

Меморандум за партньорство от 9.09.2016 г

 

Сфери на сътрудничество

културно-историческо наследство

туризъм

градско развитие

наука

образование

икономика

инвестиции

местно самоуправление

НПО

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.