Бурса, Турция

 

Подписани документи

Договор за сдружаване от 18.05.2017 г. Решение на ВТОбС 1275/25.09.2014 г.

 

Сфери на сътрудничество

културни връзки

създаване на информационни мрежи

културни обмени

културно-историческо наследство

развитие на благоприятна бизнес среда

насърчаване на инвестициите

градско развитие

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.