Ниш, Сърбия

Документ за побратимяване

През 1973 г. е сключен договор за побратимяване с гр. Ниш.

Сфери на сътрудничество

  • икономически, културен, научен обмен
  • установяване на преки контакти
  • взаимни посещения и сътрудничество

Последен подписан документ

Протокол за сътрудничество между Община Велико Търново и Община Ниш, подписан на 17. 04.1996г.

Визити

Гостуване на делегация от Ниш, водена от г-н Велизар Станишич – Зам.-председател на Скупщината на гр. Ниш на 22 март 2001г.

Гостуване на двучленна делегация от гр. Ниш за участие в провеждането на традиционния събор на хляба в гр. В. Търново 9 юни 2002 г.

Гостуване на г-н Смилко Костич - Кмет на Ниш по повод балканска среща на децата - 27-29 април /2007 г/

Посещение на делегация в състав - д-р Румен Рашев – кмет на общиа Велико Търново, Любомир Бъчваров - директор на МДТ "К. Кисимов", Венцислав Боранов - актьор в МДТ "К. Кисимов" по повод уточняване клаузите за бъдещите творчески отношения между двата театъра. Подписан е договор за сътрудничество, включващ гостуване на състави, спектакли, културни делегации и режисьори.

Покана от д-р Румен Рашев за гостуване на Нишкия театър през м. май на културна делегация, включваща директора на нишкия театър, на Културния институт и на художествената галерия. Договорени са реципрочни гостувания от българска страна./24-25.01.2007 г./

Посещение на делегация от град Ниш в състав: Душко Арсемиевич - Помощник-кмет, Милорад Берич – Директор на Кукления театър - гр. Ниш и Весна Братич - Директор на Нишкия културен център. Обсъждане на план за културно сътрудничество. /22.03.2008 г./

Посещение на делегация от община Велико Търново, начело със зам-кмета г-жа Стефкса Танева и с участието на г-н Любомир Бъчваров – директор на МДТ "Константин Кисимов" и г-н Венцислав Боранов - актьор в МДТ по повод ежегодния кинофестивал по покана на Община Ниш и Директора на Нишкия културен център /25-28 авгукт 2008 г./

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.