Община Голдън, щата Колорадо, САЩ

Подписан документ

  1. "Меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между Община Велико Търново, България и Община Голдън Колорадо - САЩ", подписан на 17 ноември 2000г между д-р Румен Рашев - Кмет на Община Велико Търново, г-н Даниел Хартман, Директор "Благоустройство", Община Голдън, Колорадо, САЩ, Г-жа Антоанета Матеева - Специалист Програма ФРМС и г-жа Юдит Делинджър – Координатор Програма МАГУ
  2. "Работен план за техническо сътрудничество между Община Велико Търново България и Община Голдън Колорадо-САЩ," подписан на 11 януари 2001 между д-р Румен Рашев, Кмет на Община Велико Търново, г-н Джан Шенк, Кмет на Община Голдън Колорадо, САЩ, г-жа Антоанета Матеева - Специалист Програма ФРМС и г-жа Юдит Делинджър – Координатор Програма МАГУ

Сфери на сътрудничество

  • стратегическо планиране за разработване и използване на общинската собственост
  • финансов план за управление на публичната инфраструктура на Велико Търново
  • контакти между НПО
  • търсене пътища за увеличаване приходите на Велико Търново в рамките на съществуващото законодателство
  • предоставяне информационни услуги на гражданите
  • туристически и бизнесконтакти

Последна визита

Гостуване на Сити Мениджър на град Голдън-Майк Бестор в гр. Велико Търново /21.06.2002 г./

Гостуване на Дан Хартман - Директор Управление на инфраструктурата и благоустройство - град Голдън, САЩ в община Велико Търново по програма техническо побратимяване между български и американски общини във връзка с надграждащия проект за използване на повърхностните и подпочвени води за изграждане на дренажни системи /по програма /-09-11.01.2003г./

Официално посещение по IV фаза за техничество побратимяване между български и американски общини на инж. Динко Кечев - Началник отдел "Техническа инфраструктура" в Община В.Търново / 7-15 юни 2003г./

Последен подписан документ

"Протокол за партньорство между град Велико Търново и град Голдън" между Кмета на Община Велико Търново - д-р Румен Рашев и Сити Мениджъра на гр. Голдън - Майк Бестор на 25.06.2002г. 

Подробният устройствен план за СВУ е представен пред Общински съвет за окончателно одобрение. След провеждане на всички процедури по обявяване съгласно Закона за устройство на територията на 26.09.2002 г., на заседание на Общинския съвет Велико Tърново е приет окончателният устройствен план на територията на Старото военно училище.

Партньорството Голдън - Велико Търново предприема конкретни стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферата на управление на общинската инфраструктура. Ръководствата на двете побратимени общини вземат решение за насочване усилията си за реализация на проект за управление на повърхностните и подпочвени води с цел предпазване на инфраструктурата на гр. Велико Търново. Изпълнението на дейностите и задачите по Проекта са отразени в Работния план на партньорството за работата вчетвърта фаза на Програмата, подписан на 10.01.2003 г.

През месец септември 2004 г. стартира нова V фаза на Програмата, която ще се реализира в периода септември 2004 г. - септември 2007 г

Програма за техническо побратимяване между български и американски общини пета фаза, проект Управление и финансиране на поддръжката и реконструкцията на уличната мрежа на Фондацията за реформа в местното самоуправление организира тридневен курс за обучение на тема "Управление на общинската инфраструктура"от 30.11. 2004 г. до 02.12. 2004 г. в Европейски център, ВеликоТърново.

Обучението е съвместно от г-н Дан Хартман, директор Благоустройство на Община Голдън, САЩ, и специалисти от Велико Търново и Пловдив. То е насочено към български общини, които проявяват интерес към по-нататъшното мултиплициране на Проекта. Обучението е изградено на базата на утвърдени практики за управление на инфраструктурата в САЩ, адаптирани в български условия на база опита при реализиране на проект Финансов план за управление на инфраструктурата в Община Велико Търново и Община Пловдив по линия на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини.Фондацията за реформа в местното самоуправление и Международната асоциация на градските управи, Вашингтон, одобряват пет общини за участие в пета фаза на Програмата за техническо побратимяване за мултиплициране на проект “Разработване на финансов план за управление наинфраструктурата”. Решението е взето след разглеждане на писмените предложения на кандидатите и след консултации с Община Пловдив и Община Велико Търново, осъществили проекта съвместно с Община Голдън, Колорадо, в предишни фази на програмата за техническо побратимяване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.