Община Колония Товар, Венецуела

 

Подписани документи

Двустранно споразумение за побратимяване, подписано на 13 юни 1992

 

Сфери на сътрудничество

Сътрудничество в областта на икономиката, науката, изкуството и културата, обмен на опит, взаимно обогатяване и развитие на приятелство.

 

Контактът е установен с посредничеството на посланика на Венецуела.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.