Яш, Румъния

 

Подписани документи

Споразумение за побратимяване 08.12.2006 г., Решение на ВТОбС №1228/25.01.2007 г.

 

Сфери на сътрудничество

развитие на междукултурните и туристически връзки

насърчаване на партньорството между университетите

развитие на благоприятна бизнес-среда

насърчаване на социалното и обществено сътрудничество.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.