Съвременният град

Значението на град Велико Търново като административен, икономически и транспортен център на съвременна България се определя от неговото географско разположение и изградена инфраструктура. В миналото и днес, той заема важно място в административните структури на страната.

С територията си от 530 кв.км Велико Търново е най-големия град в областта и общината и е тяхно седалище. Той живее с пулса на модерното съвремие, създава климат за инвестиции чрез нови програми и бизнес-планове, чрез различни важни инфраструктурни проекти и се стреми да бъде европейски град с устойчиво развитие. През 1997 г. Велико Търново е носител на наградата за устойчиво развитие на градовете в Централна и Източна Европа.

Арх. Д. Колева

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.