05.03.2014 12:30

Даниел Панов приветства участниците в годишно отчетно събрание на Български червен кръст

Кметът приветства участниците в годишната среща на Български червен кръст и представителите на всички общини от Област Велико Търново, които представляват организацията.
Господин Панов заяви, че общността обикновено свързва дейността на организацията с високохуманна дейност в помощ на нуждаещи се, хора в беда и в неравностойно социално положение.
Той заяви своята благодарност и за активната дейност, която развива младежкият червен кръст, че организацията ги насърчава да инициират и да участват в обществено значими събития не само в областта на превенцията на здравето, но и в общи кампании с други младежки и обществени организации.
Даниел Панов се обърна с апел организацията да се свърже с техните международни контакти и партньорства и с техните доброволци, за да се включат активно в подкрепа кампанията на Велико Търново за Европейска столица на културата.
Кмета изрази убедеността си, че тяхната мрежа от международни партньорства може да спечели много нови приятели и да получим от тяхна страна подкрепа за кандидатурата ни, която е наш стратегически проект.
„Доброволците, с които вие работите са естествен съюзник и надявам се ще станат част от сформираният Доброволчески корпус в подкрепа на кандидатурата ни за Европейска столица на културата“, заяви Даниел Панов.
Той благодари на всички за усилията им да помагат на хора в беда и нужда, пожела им здраве и енергия, за да осъществяват високо хуманната си дейност.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.