04.11.2014 08:40

УНИЦЕФ открива изложба „Детските права имат лице и история“ по случай 25 години от приемане Конвенцията за правата на детето

Годишна Конференция на Общините – приятели на детето

Какво? Откриване на фотографска изложба на УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история“ и откриване Конференция на Общините – приятели на детето
Кога? 5 Ноември 2014:
13:00ч. Откриване на изложбата
13:30ч. Откриване на Конференция на общините приятели на детето
Къде? Пред сградата на общината във Велико Търново
Кой? Г-жа Таня Радочай, УНИЦЕФ България, г-жа Ева Жечева, Държавната агенция за закрила на детето, г-н Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново
Защо? По случай 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето, УНИЦЕФ организира фото инициативата „УНИЦЕФ Фоторепортери“. Целта на организацията е децата и възрастните, любители и професионалисти фотографи, да покажат как живеят децата в България през призмата на техните права.
Същевременно, инициативата популяризира правата на децата: право на живот, право на име и гражданство, право на семейство и семейна среда, право на информация, право на свобода на изразяване, право на лично пространство и личен живот, право на грижи и закрила, право на добър жизнен стандарт, право на развитие и образование, право на защита от експлоатация, сексуално малтретиране, лишаване от свобода и търговия с деца и др.
Изложбата ще бъде открита в град Велико Търново като част от годишната Конференция на Общините – приятели на детето. До края на месец ноември, експозицията ще бъде поставена в общо 10 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Благоевград, Шумен, Димитровград, Козлодуй, Свищов, Гоце Делчев.
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.