03.04.2015 14:00

Конкурс за заемане на длъжности в социалните услуги от резидентен тип

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 22-599 от 31.03.2015 г. на кмета на Община Велико Търново е обявен конкурс за заемане на длъжности в социалните услуги от резидентен тип – „Център за настаняване от семеен тип“ І за деца/ младежи с увреждания гр. Велико Търново ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А вх.А, с капацитет 12 потребители + 2 потребители за спешно настаняване от общността; „Център за настаняване от семеен тип“ ІІ за деца/ младежи без увреждания гр. Велико Търново ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. Б, с капацитет 12 потребители + 2 потребители за спешно настаняване от общността; „Център за настаняване от семеен тип“ ІІІ за деца/ младежи без увреждания гр. Велико Търново ж.к. „Кольо Фичето“ ул. „Колоня Товар“ № 14, с капацитет 12 потребители + 2 потребители  по Проект „Бъдеще за всяко дете“ по ОП "РЧР".
Повече информация относно конкурса може да намерите на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.