02.04.2015 16:15

Даниел Панов откри годишна среща на кметовете по въпросите на туризма

В рамките на 12-то Международно изложение „Културен туризъм Велико Търново“ се проведе годишна среща на кметовете на общини по въпросите на туризма.
Кметът на Община Велико Търново Панов откри срещата, отбелязвайки радостта си от факта, че срещата е станала традиционна и много полезна. Той благодари за пълното и всестранно съдействието и подкрепата на Министерство на туризма за българските градове, общини и региони.
Кмета припомни, че преди 12 години за културен туризъм почти не се е говорило и темата не е била популярна. Страната ни като цяло има богатото културно-историческо наследство, но в близката ни история създадените от наследството продукти и менажирането им през годините назад са били малко и хаотични.
Даниел Панов заяви, че е добре да се заимстват позитивни практики и проекти, но продуктите не трябва да се мултиплицират, копирайки буквално, защото градовете имат своя специфика. Един и същ проект в различни общини няма да доведе туристи навсякъде. Туристите ще отидат там, където продукта е разработен добре, управляван е добре и „стои“ добре в конкретната среда.
Продуктите, които се създават на базата на културно-историческото наследство трябва да са уникални, а не копия без да се отчита средата и традициите на градовете и регионите.
Трябва да се инвестира и да се полагат усилия и в археологически разкопки, в социализация, консервация и експониране на обектите в градовете и общините.
Туристическият данък е нещо, което туристическият бранш дължи на градовете и общините като възможност за инвестиции обратно в областта на туризма, там където е необходимо на съответните места.
Общините имаме нужда от подкрепа в областта на туризма от страна на държавата и се радвам, че вече имаме Министерство на туризма“, заяви Даниел Панов.
Културният туризъм има огромно бъдеще в общият туристически продукт на държавата. Той ще се развива ефективно и успешно само чрез взаимодействие между общините и държавата“, завърши встъпителните си думи Даниел Панов.
Министърът на туризма Николина Ангелкова приветства всички участници в дискусията. „За 4-те месеца от съществуването на министерството са очертани приоритети и е стартирала работата по тях. Предвидени са редица законодателни промени, но и упражняването на строг контрол. До края на месец април ще бъдат приети всички подзаконови нормативни актове, тяхната липса до момента е пречка за ефективно функциониране на бранша.
Работи се по изграждане на системата на регистрите на хотелите, които ще бъдат свързани с НАП, МВР и общините, за да има ясна и точна отчетност.
Рекламата през 2015 година културният туризъм е във фокуса – създадени са 6 туристически маршрута.
Съгласна съм с мнението на кмета на Велико Търново Даниел Панов, че е необходимо е да се обединят усилията и всеки да прави своите специфични събития.
Липсата на обединени усилия и фокус са причината големият потенциал в туризма на страната ни все още да не е реализиран.
До 2020 година са заделени над 1 млрд. лв. в сектор туризъм, но парите не са резервирани за България и ние ще трябва да се борим за тях на конкурентен принцип с всички европейски държави.
Националният туристически регистър ще съдържа в себе си регистър и на туристическите атракции с тенденция това да се превърне и във виртуални турове.
Рекламата в Министерство на туризма е с малък бюджет в министерството, насърчава участието на всички общини - пряко или с рекламни материали на туристически изложения и борси.
Важна част от стратегията на Министерство на туризма е разработване на стратегия за насърчаване на вътрешният туризъм“, заяви министър Ангелкова.
Министерството на туризма представи Концепция за туристическо райониране на България, 9 района са създадени. Процеса е доброволен и е свързан с представяне на регионалният туристически продукт.
В хода на дискусията и забележките за това коя община в кой район е, министър Ангелкова каза, че в процеса на обсъждане е трябвало да бъдат активни онези, които сега задават тези въпроси. Тя заяви, че в процеса на мониторинг в рамките на една календарна година ще бъдат правени промени и корекции, там където е необходимо. Според нормативната база всеки, който е заинтересован трябва да е активен и да поставя въпросите си по време на изготвяне и обсъждане на тези нормативни документи.
През месец юли съвместно с Българската асоциация на туроператорските компании ще се проведе национална среща за прецизиране на туристическите продукти и маршрути.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.