30.07.2015 12:00

Местната комисия за борба с трафика на хора стартира поредица от мероприятия

Във връзка с 30 юли – Международен ден за борба с трафика на хора, МКБТХ стартира поредица от мероприятия в ЦРДМ в Община Велико Търново, като целта е за пореден път да се заостри вниманието на децата върху това престъпление, да се повиши чувствителността им и да се формират умения за справяне в рискови ситуации. Първата среща е с децата от ЦРДМ с. Арбанаси, с. Малки чифлик и с. Шереметя на 30 юли, където освен дискусия по темата, те ще имат възможност да гледат филма „Червено като червило и като кръв“, както и да оставят своите сини сърца с послания в подкрепа жертвите на трафик. Идеята е подобни мероприятия да се проведат във всички ЦРДМ до средата на месец август.
30 юли е обявен за Международен ден за борба с трафика на хора за пръв път през 2014 година, на 46-та среща на Общото събрание на Комитета по социални, хуманитарни и културни въпроси към ООН.
Трафикът на хора, наричан още "съвременна форма на робството", е грубо нарушение на правата на човека. Престъплението засяга жени, мъже, момичета и момчета от всички националности, като от понесените тежки вреди жертвите страдат през целия си живот. За повишаване чувствителността и съпричастността към жертвите на трафика на хора, ООН провежда в световен мащаб инициативата Blue Heart Campaign (Кампания "Синьо сърце").
„Нека отворим отворим очите си за това престъпление и сърцата си за жертвите. Време е да кажем НЕ на трафика на хора.”
Бан Ки-Мун - Генерален секретар на ООН

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.