13.08.2012 16:25

Електромобил, обходни маршрути и презентации предвижда социализацията на Никополис ад Иструм

Открита процедура с предмет: „Социализация на НИАР „Никополис ад Иструм” стартира министерството на културата. Проектът предвижда изпълнение на ремонтни работи по всички части на резервата, който е с обща площ от 27.29 хектара и обхваща античен град с площ от 21.55 хектара и ранно- византийска крепост с площ от 5.74 хектара.

Изпълнителят ще извърши ремонт и възстановяване на съществуваща ограда и входна порта, проектиране на сграда на охраната; ремонт и адаптация на съществуваща сграда на археолозите, оформяне на приемно помещение и кът за отдих и почивка; ремонт на съществуващи тоалетни; възстановяване на съществуващ трафопост; ремонт и възстановяване на ел.инсталации в съществуващата постройка на археолозите и тоалетните; възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод – външен от с. Никюп до крепостта и на вътрешната водопроводна и канализационна инсталации; вертикална планировка на съответните зони, вкл. паркинг на тревна фуга, пътеки за пешеходци, разчистване на растителност, изграждане на площадково осветление и др. За да се маркира входа към обекта, специалистите в министерството на културата предлагат да си изгради масивна таблена порта с метален обков, която визуално да напомня типичната римска порта. Входната врата ще е закрепена към странични метални колони и ще е акцентно осветена. На няколко метра от голямата входна порта е предвидена по - ниска дървена врата за обслужване на автомобилния достъп и електромобил

В охранителната зона на резервата е проектиран паркинг, чиято настилка ще е от готови бетонови елементи на тревна фуга. През паркинга минава съществуващ коларски път, като достъпът до него остава необезпокояван. На паркинга между двете порти е ситуирана постройка на охраната, съчетана с гараж за електромобила.

Ремонтни дейности се предвиждат и по постройката на археолозите. Основната част от нея е построена през 1936г. от оригинални римски тухли. По- късно от север и запад се добавя пристройка от същия строителен материал. Тя се ползва като база на археолозите. Без да се променя разпределението, тя ще обслужва в бъдеще и туристи с приемна зона- тип рецепция, малка кухня - тип офис с 1-2 масички, стая за отдих и почивка на археолозите, която да се ползва и за презентации.

Основно внимание в проекта се обръща на осигуряването на достъпни и маркирани маршрути. Предвиждат се 12 указателни табели на кръстовищата по пътя между Велико Търново и Никополис ад Иструм. След влизането в резервата през главната порта туристите ще минат през частично възстановената северна порта на крепостната стена и маршрута ще продължава по система от маркирани маршрути с настилка от изкуствена пластмасова дървесина по детайл.

В министерството ще изберат най-подходящата оферта след 30 август, когато е крайният срок за подаването на документите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.