19.10.2015 11:00

Инициатива на общините Варна, Велико Търново и София

Европейска столица на културата 2019

„В Дворците“ на морската, старата и новата столици на България“

19.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015

10:00

11:00

12:00

13:00

Европейско гражданство и активно участие на младежи в демократичния живот, чрез дигитални аудиовизуални форми на комуникация Креативни индустрии срещу безработица и бедност Маргинализация и включване на млади мигранти, хора в неравностойно положение и, където е уместно, ромски младежи в културния афиш на общността Глобални предизвикателства на околната среда и климатични промени и ролята на киното като катализатор на процеси по осмислянето на екологичните процеси
14:00

15:00

16:00

Европейско гражданство и активно участие на младежи в демократичния живот, чрез дигитални аудиовизуални форми на комуникация Креативни индустрии срещу безработица и бедност Маргинализация и включване на млади мигранти, хора в неравностойно положение и, където е уместно, ромски младежи в културния афиш на общността Глобални предизвикателства на околната среда и климатични промени и ролята на киното като катализатор на процеси по осмислянето на екологичните процеси
17:00 Отворена лекция: Фантастичния филм и създаването на специалните ефекти Отворена лекция: Хорър жанра и появата на немския експресионизъм Отворена лекция: Появата на игралния филм и как журналистиката създаде диалог на полемични въпроси Отворена лекция: Семиотика на съвършенство, нови начини за филм и значението на разказа за операторско майсторство

18:00

19:00

Прожекции:

BG SHORTS І

Прожекции:

ON TOUR І

Прожекции:

ON TOUR ІІІ

Прожекции:

ON TOUR V

19:30 дискусия дискусия дискусия дискусия

20:00

21:00

Прожекции:

BG SHORTS ІІ

Прожекции:

ON TOUR ІІ

Прожекции:

ON TOUR ІV

Прожекции:

ON TOUR VІ

21:30 дискусия дискусия дискусия дискусия

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.