01.12.2015 10:24

Във Велико Търново ще се проведе обучение на тема: „Безопасен Интернет“

На 2 декември, сряда, в Община Велико Търново, ще се проведе еднодневен обучителен семинар за педагогически съветници, обществени възпитатели и специалисти, работещи с деца и подрастващи на тема „Безопасен Интернет“. Обучението се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ).
Основни акценти в обучението ще бъдат опасностите за деца и млади хора в Интернет, връзката между интернет и трафика на хора, ранната сексуализация и рисково поведение на непълнолетните в Интернет и др. В следобедната сесия ще бъде представено и практическо приложение на методика за работа с деца и младежи за превенция на рисково поведение в Интернет.
Лектор на обучението ще бъде господин Георги Апостолов – координатор в Националния център за безопасен Интернет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.