16.02.2016 10:30

Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 11.05.2015 г. стартира предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в община Велико Търново по Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020.
Към 01.02.2016 г. потребители на социалната услуга са 75 лица, в т.ч. 14 деца с трайни увреждания. За потребителите полагат грижи общо 75 лични асистента в трудоспособна възраст, които са назначени на трудови договори.
Социалната услуга „Личен асистент“ се предоставя в 14 населени места: гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Миндя, с. Никюп, с. Къпиново, с. Вонеща вода, с. Водолей, с. Самоводене, с. Шемшево , с. Леденик, с. Ресен, с. Беляковец, с. Ново село.
До момента обхванатите по проекта потребители са общо 86 лица, в т.ч. 18 деца с трайни увреждания.
Към 01.02.2016 г. броят на чакащите кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Личен асистент“ са 107 лица.
Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по Проекта приключва на 29.02.2016 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.