19.07.2016 15:35

Родители одобряват дейността на психолози в детските градини във Велико Търново

Родители от Велико Търново одобряват дейността на щатните психолози в общинските детски градини. С разбирането на кмета Даниел Панов идеята на компетентните експерти в Общината, които отговарят за дейностите в сферата на образованието, се реализира още от учебната 2012/2013 г. Целта на начинанието бе специалистите да спомогнат за формирането на ценностите и нагласите на малчуганите и да се гарантира грижата за психичното здраве на децата.
С обособяването на щатните позиции в детските градини Община Велико Търново е изпълнила предварително изискването за работа на психолози в системата на предучилищното образование, което е заложено в Закона за предучилищно и училищно образование като изискване. Нормативният акт бе приет през есента на миналата година.
С благодарствено писмо до кмета на Велико Търново Даниел Панов, заместник-кмета Ганчо Карабаджаков и директора на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова група родители от старопрестолния град оцениха високо резултатите от осъществяването на идеята. „Благодарим за далновидността, която се проявили, като сте интегрирали в детските градини специалисти психолози. Благодарим, че заедно с нас участвате в това да направим децата си щастливи”, се посочва в писмото на майките и татковците.
Великотърновци посочват, че ежедневно психолозите учат малчуганите как да бъдат емоционално интелигентни, като чрез игри им показват как да овладяват и да се справят с различните усещания. Родителите оценяват и лесната възможност за среща и обсъждане на различни ситуации със специалистите, която е създадена чрез включването им детските градини. Превенцията и ограничаването на факторите за агресивно поведение и разрешаването на проблеми също са посочени като положителни ефекти.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.