04.08.2016 11:30

Комисия по обществен ред и сигурност набеляза мерки за подобряване на обстановката в общината

Назначената със заповед на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов Комисия за обществен ред и сигурност под председателството на заместник-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев проведе заседание.
В работата на комисията взеха представители на полицейските служби, Дирекция “Социално подпомагане“, Дирекция „Образование“, представители на Сдружението на кметовете на населени места и кметските наместници „Янтра 2001“.
Основни въпроси, разгледани по време на заседанието бяха представяне целите и задачите на комисията. Представяне план за работата и през второто полугодие. Информация за състоянието на престъпността в общината и превантивни мерки за борба с нея. Противопожарната обстановка.
Подробно бе разгледана и коментирана подготовката на училищната среда за учебната 2016-2017 година. От 1 до 15 септември специализирана комисия ще обходи и ще огледа дворовете и съоръженията на всички детски градини и училища. Целта е комисията да огледа подробно състоянието на съоръженията, сградите, както и аварийните и евакуационни планове на сградите.
Обсъдени бяха мерки по подобряване взаимодействието между директори на детски градини и училища и служителите на полицейските служби. Набелязани бяха мерки за почистване на дворовете от растителност, подобряване на осветеността и поставянето на видеонаблюдение, за да се обезопасят дворовете на учебните заведения и да не се превръщат в рискови територии.
Преди началото на учебната година ще бъде подновена маркировката, преимуществено в района на училищата. Ще бъде огледано състоянието на пътните знаците и при необходимост ще бъдат предприети мерки за възстановяването им. Ще бъде огледано и състоянието на изпъкналите изкуствени неравности и ще бъдат възстановени първо пред училищата.
Ще бъде възстановена практиката учители със съдействие на служители на КАТ да помагат при организирано пресичане на пешеходните пътеки пред входа на училищата.
Особено внимание бе обърнато на ролята на превенцията за предпазване на децата и учениците от пътно-транспортни произшествия, престъпления в интернет, против употребата на наркотици и трафик на хора.
Висока оценка бе дадена на проекти като Лятна полицейска академия, които помагат на децата и младите хора да се запознаят с основните рискове и опасности, както и възможностите за предпазване и справянето с тях, както и търсенето на съдействие и взаимодействие със съответните специализирани институции.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.