25.10.2012 14:57

Община Велико Търново има готовност да посрещне зимата

Относно договорната обвързаност за зимната поддръжка и готовността за изпълнение на договорните задължения за зимно поддържане:

 За  уличната  мрежа  на  гр. Велико Търново:

Има сключен договор от 02.05.2012 г. с фирма „ТИТАН - АС” ЕООД гр.София за извършване на снегопочистване и зимно поддържане на улиците на територията на гр. Велико Търново за срок от 5 години.

Фирма „ТИТАН - АС” ЕООД има на депо в гр. Велико Търново складови наличности от 1000 тона пясък и сол. Продължава доставката на пясък. Предстои  да се доставят още 300 тона сол, като до 15 ноември 2012 година ще се осигури минималното необходимото количество от 1500 тона пясък и сол, достатъчни за началото на  зимния сезон.

Има налични 5 тона противообледителен материал “Айсмелт”, като ще се доставят  още 15 тона. При необходимост ще се доставят допълнителни количества.

От 1 ноември ще започне подготовката на машините за работа при зимни условия,  монтиране на снегопочистващи и пясъкоразпръскващи устройства, като  към 15 ноември машините за зимно поддържане следва да бъдат приведени в готовност  за  изпълнение  на  договорните  отношения.

Фирмата разполага със следната механизация:

- снегоринни машини  –  9 броя;

- пясъкоразпръсквача  -  7 броя;

- фадроми  –  2 броя;

- самосвала 15 т. (за извозване на снега при необходимост)  –  2 броя;

За общинската пътна мрежа:

Срокът на изпълнение на поръчката, предмет на договора от 20.12.2010 г. за „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа   на територията на община Велико Търново, по обособени позиции”  между  Община Велико Търново  и  „Пътища” ООД   гр. Велико Търново  е  24 месеца,  до  20.12.2012 г.

Към настоящият момент е в ход обществена поръчка за избор на фирма изпълнител на зимното поддържане на общинската пътна мрежа.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.