02.11.2017 11:00

Даниел Панов изиска засилен контрол върху качеството на въздуха

Кметът на Велико Търново Даниел Панов изиска засилен контрол върху качеството на атмосферния въздух в старопрестолния град и периодичен мониторинг в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“. Изискването е към Регионалната инспекция по околната среда и водите, която разполага само с ръчен пункт за измерване на показанията на фини прахови частици в различни части на града.
Поводът са сигналите на великотърновци за изпускане на емисии в района на Южната промишлена зона. Според жителите на града, това води до замърсяване на въздуха в кварталите Чолаковци и Бузлуджа. Затова, за втора поредна година е изпратено писмо до РИОСВ. С него се настоява за паралелно замерване на качеството на въздуха, чрез поставянето на автоматичен пункт, който да следи замърсяването по различни показатели в районите на двата квартала.  
На базата на данните за 2016 г. от пункта за мониторинг, който е разположен на улица с интензивно автомобилно движение, Регионалната здравна инспекция е изготвила обобщен годишен анализ и оценка на качеството на въздуха в града. Средногодишната концентрация на фини прахови частици „10“ е 32.30 µg/m3. Тази стойност не превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, която е 40 µg/m3.
Въпреки това, от всички 329 регистрирани през годината средни денонощни стойности на тези частици, 50 надхвърлят допустимата дневна норма за опазване на човешкото здраве. Тя е 50 µg/m3 за 24 часа. Същата не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.
Община Велико Търново вече извършва предпроектни прочувания за подобряване на качеството на атмосферния въздух. За реализация на набелязаните мерки кметството ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Програмата за намаляване на вредните емисии и за повишаване на качеството на въздуха до 2020 г. е достъпна в интернет страницата на Община Велико Търново, в раздел „Планове и стратегии“.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.