21.03.2012 11:59

Община Велико Търново може да отдаде под наем някои от обществените тоалетни в града

Четири от обществените тоалетни във Велико Търново да бъдат отдадени под наем за срок от пет години, е предложил кметът на общината Даниел Панов.

Съоръженията са на пл. „Пенчо Славейков”, на ул. „Княз Дондуков- Корсаков”, ул. „Марно поле” и в парк „Никола Габровски”. От 100 до 215 лв. е началната конкурсна цена на обектите.

Кандидатите са длъжни да извършат основен ремонт за сметка на не повече от 6-месечни наемни вноски. Вложените средства наемателите ще доказват пред администрацията чрез представяне на първични счетоводни документи. За участие в конкурса се внася депозит в размер на двукратната минимална конкурсна цена. Единият от депозитите ще остане като гаранционна вноска по сметката на общината.

Общинските съветници от Постоянната комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране подкрепят предложението на Панов и то ще влезе за гласуване на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.