22.11.2012 14:20

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов започна поредица от срещи във всички населени места

От днес, 22 ноември Кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов започва поредица от срещи с жителите на всички населени места в общината. В периода до Коледните празници Кмета на общината ще проведе срещи във всички населени места.

По време на първата среща в село Беляковец участва и комисар Живко Коцев. Той декларира готовността на полицейските органи да продължат още по-активно да работят във взаимодействие с органите на местното самоуправление и структурите на гражданското общество за по-добри и ефективни мерки за сигурност в малките населени места.

В салона на читалището над 70 души бяха дошли, за да чуят Даниел Панов и да зададат своите въпроси. След встъпителните думи на кметицата на село Беляковец Кметът на общината говори за бюджета на селото, както и за дейностите, които са извършени в рамките на първата година от управленският мандат. 66 250 лв. е годишният бюджет на кметството. 20 450 са средствата по инвестиционната програма. Със 7 000 лв. е изградена Зона за отдих, извършен е ремонт на спортна площадка и Младежки дом. Кметът на общината заяви, че чрез НСОРБ е направил предложение Община Велико Търново да бъде включена в следващият програмен период  в Програми за развитие на селските райони.

Господин Панов каза, че познава в детайли най- сериозния проблем на селото – необходимостта от изграждане на канализация, но в момента няма отворена програма, по която може да се осигури финансиране. От следващата година ще има идеен проект и ще се чака отваряне на програма, по която може да се  кандидатства.

Даниел Панов информира жителите на село Беляковец, че през следващата седмица ще започне изкърпването на улицата от селото до гробищния парк. Сградата на бившето училище в селото е предвидена за база, в която да се реализира социален проект и няма да бъде предлагана за продажба.

Кметът на Община Велико Търново отговори на множество въпроси за състоянието на уличната мрежа, за работата на младежкия и пенсионерския клуб. Той пое ангажимент и за разговори с управителите на ВиК дружеството, както и за електроразпределителните дружества във връзка с поставени от жители на селото въпроси, свързани с проблеми в рамките на техните компетентности и правомощия.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.