23.11.2012 09:41

Обучителен семинар за медицински специалисти

   На 22 ноември Община Велико Търново, съвместно с Фондация „Карин дом”, град Варна,  проведе обучителен семинар на тема „Подходи за работа с деца и ученици с нарушения от аутистичния спектър” за медицински специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване и в сферата на социалните услуги: специализирани институции за деца, социални услуги от резидентен тип и социалните услуги в общността. Обучението се проведе и е част от планираните за годината дейности по Стратегията за подобряване на психичното здраве в община Велико Търново. В семинара взеха участие 39 специалисти. Лектор беше  г-жа Звезделина Атанасова от Фондация „Карин дом”,  град Варна.

   Целта на обучението е повишаване информираността и професионалната компетентност на медицинските специалисти и работещите в социалните услуги за разпознаване характеристиките на аутистичното поведение и развиване на специфични умения за работа с деца от аутистичния спектър. Участниците получиха сертификати. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.