11.04.2018 11:00

Стартират строително-монтажните работи по проект „Изграждане на кризисен център за лица“

На 18.04.2018 г. от 11:00 ч. ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“.
Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Бенефициент е Община Велико Търново. Общата стойност на проекта е 2 169 123,77 лв.Срокът за изпълнение на проекта е: 30 месеца
Начало на проекта: 17.01.2017 г.
Край на проекта: 17.07.2019 г.
Общата цел на проекта е изграждане на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в Община Велико Търново, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.
Проектът предвижда изграждане на „Кризисен център за лица“ с общ капацитет 30 места, разположен в две сгради тип „пасивна къща“, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства.
Кризисният центърще осигурява социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Поради разполагането на „Кризисния център за лица“ в две сгради в рамките на УПИ X и УПИ XII, ж. к. “Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“ №6 и № 8, архитектурно те ще изглеждат по сходен начин и ще бъдат обособени като самостоятелни сгради (тип пасивна къща) и пространства, независими едно от друго. Сградите ще съответстват на градската архитектура и ще хармонизират на околната среда в района.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.