20.04.2018 12:00

Предстои церемония „първа копка“, с която ще започне реконструкцията на обществения паркинг на ул. „Крайбрежна"

Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официалната церемония по започване на строителството – „Първа копка“ на 23 април 2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа „Обществен паркинг“, намиращ се на ул. "Крайбрежна",  с която ще бъде даден ефективен старт на строително-монтажните работи по реконструкция на обекта на интервенция в обхвата на проект  проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-С01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).
 Общата стойност на проекта е 11 010 062,50 лв., от които 9 358 553,12 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509,38 лв. - съфинансиране от националния бюджет, а за изпълнение на строително-монгажните дейности за реконструкция на обекта на интервенция в бюджета на проекта са предвидени 378 957, 83лв. с ДДС.
Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на град Велико Търново като градски и туристически център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.
Реконструкцията на обществения паркинг на ул. „Крайбрежна“  предвижда обособяването на паркоместа за коли и автобуси, направата на един вход/изход за автобуси и коли и един изход за автобуси, както и ще бъде поставена кабинка за охрана и нова обществена тоалетна. Планирано е подмяна на съществуващата асфалтова настилка и поставянето на ново осветление. Направено е ново проектно решение за паркиране и организация на движението, както и отделяне на места за паркиране на хора с увреждания.
Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 17.01.2017-17.07.2019 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.