02.04.2012 12:18

Завърши проект „Повишаване на качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново”

Приключиха строително-ремонтните дейности по проект „Повишаване на качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново”. Изпълнението на обектите е прието от комисия на РДНСК в края на миналата седмица, съобщи директорът на дирекция „Европейска интеграция, фондове и програмиране” Мариела Цонева.

Договорът между община Велико Търново и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 бе сключен на 16 юли 2010 г. 4 445 999 лв. са инвестирани в модернизирането на градската среда през последните 21 месеца.

"Изграждане на нови паркови пространства и зелени площи, чрез иновативни ландшафтни решения, цялостно обновление на жилищни квартали чрез рехабилитация и изграждане на зелени площи, зони за свободно време, детски площадки, тротоарни пространства, създаване на достъпна среда за хора с физически увреждания, бяха специфичните цели на проекта", припомни зам.-кметът Снежана Данева.

Два нови парка „Акация” и „Руски гробища” са създадени през периода и са ремонтирани 10 детски площадки, отчете ръководителят на проекта арх. Николай Малаков. Изградени са 24 651 кв. м пешеходни, велосипедни и тротоарни алеи. Реконструирани и рехабилитирани са 3 608 кв. м елементи от уличната мрежа. Покрай новите и обновените паркове са обособени 191 паркоместа на възлови транспортни точки. Осигурен е улеснен достъп за 4200 души с увреждания. 89 работници са били ангажирани в дейностите по проекта, открити са нови 145 работни места, допълни инж. Малаков. С инсталирането на

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.