29.06.2020 11:00

Във Велико Търново: Местният парламент открива процедура за определяне на съдебни заседатели

В изпълнение на Решение № 217/25.06.2020 г., Великотърновски общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Велико Търново, за нов четиригодишен мандат.
В срок до 24 юли кандидатите за съдебни заседатели следва да подават необходимите документи в деловодството на местния парламент - в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ 2. Приемът на документацията се осъществява всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.
Правилата за провеждането на процедурата, както и необходимите  документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Велико Търново, на следния адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/sobshenie-za-otkrivane-na-procedura-za-sdebni-zasedateli/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.