21.02.2023 17:30

Нова разяснителна среща за програмата за саниране предстои във Велико Търново

Поредна разяснителна и информационна среща за жителите на общината относно новата процедура за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради предстои във Велико Търново. Интересът сред великотърновци е голям, показаха досега проведените подобни събития. Срещите, организирани от Общината, бяха посетени от стотици граждани. Многобройни бяха и въпросите, отправени към администрацията по телефона и електронната поща.
В тази връзка на 24-и февруари /петък/ от 17,30 ч. в Голяма зала на Общината отново ще се проведе среща за санирането, на която са поканени всички заинтересовани граждани, а именно:
- домоуправители на многофамилни жилищни сгради (проектирани преди 26 април 1999 г.) управляващи се по реда на Закона за управление на етажната собственост, на територията на цялата община);
- председатели на управителни съвети и управители на сдружения на собствениците (регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост).
По новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ за Община Велико Търново са предвидени 50 милиона лева, с които могат да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Все още продължава обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти.
За над 40 сгради във Велико Търново дейностите по регистрацията на сдружения на собствениците, обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти са в напреднала фаза.
За допълнителни разяснения и информация по темата на срещата:
арх. Николай Миладинов:
телефон : 0882366636
е-mail:nikolay.miladinov@gmail.com

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.