10.03.2023 10:00

330 изоставени автомобили са премахнати от паркинги и междублокови пространства във Велико Търново

Общинската администрация във Велико Търново продължава дейността си по установяване и премахване на излезли от употреба автомобили на територията на старата столица и общината.
От началото на миналата година досега са установени над 330 моторни превозни средства, които са изоставени върху общински площи – паркинги, междублокови пространства и др.
На всеки собственик е издадено предписание за предприемане на действия. По-голямата част от притежателите ги изпълняват – около 300 от проверените автомобили доброволно са преместени на частен имот, или са върнати в движение. Близо 30 са заповедите за принудително репатриране – освен леки коли, премахнати от общински площи са дори и камиони. 10 от возилата са разкомплектовани.
Изоставените МПС са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Те се премахват от общински или държавни площи при следните условия - регистрация, която е прекратена за повече от три месеца или знак за годишен технически преглед, изтекъл повече от три месеца от определената дата за нова проверка.
При установяване на изоставен автомобил собственикът трябва да предприемат незабавни действия за освобождаване на заетите площи. Ако не го направи, се инициира процедура по принудително преместване на автомобилите на специализирана площадка. Ако там возилото не бъде потърсено в 14-дневен срок, следва неговото разкомплектоване. Едновременно с това се налагат и глоби съгласно местната Наредба за опазване на околната среда.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.