07.05.2012 14:38

9 418 лични карти за смяна до края на годината

 

1 513 са неподменените лични карти с изтекъл срок на годност през 2011 година, а през 2010-а  са 764. От началото на годината неподменените лични документи с изтекъл срок на годност през месеците януари, февруари, март и април възлизат на 2 822. В този период са съставени 2 255 акта за установени административни нарушения по ЗБЛД. Само през месец април са санкционирани 438 души в областта за неподменени лични документи, с изтекъл срок и загубени такива. В тази връзка ОДМВР – В. Търново отново напомня на гражданите да не чакат последния момент и да подменят документите си преди изтичане срока им на годност.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Документите се подават лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който получава готовия документ. Лице, което не направи необходимото, като родител - настойник за снабдяване с лична карта на навършилите 14 години се наказва с глоба в размер от 20 до 150 лв. Същата глоба е предвидена и за лица, които в срок до 30 дни не подадат заявление за подмяна на личната карта, след изтичане на нейната валидност.

Гишетата на звената „Български документи за самоличност” на територията на В. Търново, Г. Оряховица и Свищов работят от понеделник до петък от 08,30 ч. до 17,30 ч. без прекъсване. Гишетата на звената в Павликени, Стражица, П. Тръмбеш и Елена работят от понеделник до петък от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,30 ч.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.