Конкурси

Icon Заповед № РД22-1692/ 17.08.2015 г. за публично оповестен конкурс, втори кръг, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Присово (1,1 MB) Icon Заповед № РД22-1691/ 17.08.2015 г. за публично оповестен конкурс, първи кръг, за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир- рибарник, намиращ се в местността „Яладжика” в землището на с. Русаля (1,1 MB) Icon Заповед № РД 22 - 1988 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - гр. Килифарево, местностите "Даровец" и "Коевец" (107,7 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1985 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - гр. Дебелец и гр. Килифарево, местността "Тъмни лък" (107,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1984 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - с. Пчелище, местността "Шабарка" (107,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1983 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - с. Балван, местността "Зълковци" (103,5 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1982 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - гр. Килифарево, местността "Чеира" (104,3 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1981 / 02.12.2014 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ язовир - с. Къпиново, местността "Глухчевото" (107,1 KB) Icon Заповед № РД 22 - 71 / 15.01.2014 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност "Маркиране на насаждения за сеч" (934,9 KB) Icon Заповед № РД 22-1553 / 24.09.2013 г. за определяне на изпълнител в открит конкурс за възлагане на дейност "Маркиране на насаждения за сеч" (51,9 KB) Icon Заповед № РД 22 - 305 / 01.03.2013 г. към заповед за конкурс за възлагане на дейност "Маркиране на насаждения за сеч" (105,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 219 / 15.02.2013 г. за обявяване на конкурс за възлагане на дейност "Маркиране на насаждения за сеч" в част от горските територии, собственост на Община Велико Търново (172,2 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.