Местни инициативи

Община Велико Търново Ви уведомява, че стартира програма „Местни инициативи 2015“.
Тя е добре известна на местната общност, защото Общината подпомага реализиране на обекти в обществено-полезна дейност с дейното доброволно финансово и материално подпомагане на общността.
Препоръчваме проблемите да се обсъдят в по-широк кръг от жителите на населеното място, за да се вземе тяхното становище, както и доброволното им участие.
Прилагаме Ви:
  • Условия за кандидатстване
  • Формуляр
  • Образец бюджет
Срок за подаване на формуляра – 10.03.2015 година до 17:00 ч. в деловодството на общината.
Желая Ви успех!

 

Снежана Данева-Иванова
Заместник-кмет на Община Велико Търново
Председател на комисия „Местни инициативи“
 

 

Icon Покана за кандидатстване - условия, ред и критерии за кандидатстване по Програма „Местни инициативи” на Община Велико Търново (112,6 KB) Icon Формуляр за кандидастване (39,0 KB) Icon Бюджет на проект - Анекс 1 (31,0 KB) Icon Договор (44,0 KB) Icon Договор за възлагане изпълнението на проект (46,0 KB)

 

 
© 2015 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.