Местни инициативи

Община Велико Търново Ви уведомява, че стартира програма „Местни инициативи 2017“.
Програма „Инициативи на местните общности” на Община Велико Търново стартира през 2009 г. и се превърна в един от най-успешните модели за инвестиции на местните общности с активно участие на гражданското общество в местното самоуправление.
Програмата финансира малки проекти с местно значение, одобрени на конкурсен принцип в пълно съответствие с Програмата за управление на кмета на Общината.
 
Прилагаме Ви:
Срок за подаване на формуляра – 31.03.2017 г. до 17,00 ч. в деловодството на общината.
Желая Ви успех!
 
Снежана Данева-Иванова
Заместник-кмет на Община Велико Търново
Председател на комисия „Местни инициативи“

 

 

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.