Местни инициативи

Община Велико Търново Ви уведомява, че стартира програма „Местни инициативи 2016“.
Тя е добре известна на местната общност, защото Общината подпомага реализиране на обекти в обществено-полезна дейност с дейното доброволно финансово и материално подпомагане на общността.
Препоръчваме проблемите да се обсъдят в по-широк кръг от жителите на населеното място, за да се вземе тяхното становище, както и доброволното им участие.
Прилагаме Ви:
 
Срок за подаване на формуляра – 11.03.2016 година до 17:00ч. в деловодството на общината.
Желая Ви успех!
 
Снежана Данева-Иванова
Заместник-кмет на Община Велико Търново
Председател на комисия „Местни инициативи“

 

 

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.