Покана относно: обществено обсъждане във връзка с изготвен ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор №10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.