Обяви и съобщения - 2024 година

Icon Обявление относно: закупуване на дървесина от временен горски склад (411,3 KB) Icon Обявление относно: задоволяване потребностите с дърва за огрев (34,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 122 / 18.01.2024 г. относно: разрешаване разполагането на атракциони, увеселителни игри и забави на ул. "Никола Габровски" (бивша циркова площадка), гр. Велико Търново (247,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 105 / 17.01.2024 г. относно: организиране на базар за търговия с мартеници в гр. Велико Търново (262,4 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.