Приключи изпълнението на проектите за рекултивация на депата в гр. Дебелец и в гр. Килифарево

Приключи изпълнението на проектите за рекултивация на депата в гр. Дебелец и в гр. Килифарево.
  • „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Килифарево“
  • „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Дебелец”
Община Велико Търново кандидатства за проектите през 2013 г. Осигуреното финансиране е в размер на 802 321.95 лв. Общата площ на нарушената територия е около 18 дка. Изпълнени са техническа и биологическа рекултивация на депата.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.