Площадка за разделно събиране на отпадъци

Адрес:
ул. ‚Дълга лъка“ №9Б, гр. Велико Търново
 
Работно време:
От 8:30 до 17:00 ч. от понеделник до събота (включително)

На площадката се приемат следните разделно събрани отпадъци:
 • Хартиени и картонени опаковки
 • Пластмасови опаковки
 • Метални опаковки
 • Стъклени опаковки
Площадката разполага с електронна везна със софтуер за претегляне на отпадъците от опаковки. Събраното количество на тези отпадъци осигурява намаляване на Такса смет за физическите лица. Необходимото количество за намаляване на таксата е 150 кг. рециклируеми материали. При предаването на отпадъците е необходимо да бъде заявен партидния номер на имота, за който ще бъде издаден чип.
 
 
На площадката се събират и:
 • Биоразградими отпадъци – зелени отпадъци от градини - шума, трева, клони и др.
 • Обемни отпадъци – мебели, рамки от дограми и др.
 • Строителни отпадъци - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, до 1 тон (не трябва да съдържат найлони, хартии, стъкло)
 • Гипсокартон
 • Прозоречно стъкло
 • Негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Текстилни отпадъци
 • Дървени отпадъци
 • Хранителни масла и мазнини
 
Важно: На площадката не се приемат опасни отпадъци от домакинствата – живачни уреди, химикали, лекарства с изтекъл срок, замърсени опаковки, флуоресцентни тръби, дезинфектанти, пестициди, бои, лепила, мастила и др. За тези отпадъци се провеждат кампании три пъти годишно. Информация за кампаниите може да получите тук:
 
Телефони за допълнителна информация:
062 / 619 502
062 / 619 552
Отдел "Околна среда"
 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.