Паркове в град Велико Търново

 

Паркове в гр. В. Търново и обособени зелени площи в междублокови пространства

Паркове:

Зелена площ в дка

 

Парк Колю Фичето

28,02

Паркът е обновен по проект: „Повишаване качеството на живот, чрез
подобряване на физическата
среда на територията на община
Велико Търново” през 2012 г.
Разполага с две детски площадки за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. В западната част на парка е обособено пространство за свободно разхождане на домашни любимци.

Парк Бузлуджа

11,45

Паркът е обновен по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на
 културния туризъм” през 2015 г. Разполага с детска площадка със съоръжения за игра за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. и с поливна система.

Парк Никола Габровски

21,46

Паркът е обновен през 2015 г. по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна
балканска столица на
 културния туризъм”.
Паркът разполага с детска площадка със съоръжения за игра за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г., фитнес съоръжения, поливна система и спортна площадка с покритие от изкуствена трева.

Парк Дружба

41,37

Паркът е обновен по проект: „Повишаване качеството на живот, чрез
подобряване на физическата
среда на територията на община
Велико Търново” през 2012 г.
Паркът разполага с детска площадка за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. В източната част на парка е обособено пространство за свободно разхождане на домашни любимци. В парка има и поливна система.

Парк Марно поле

21,00

По проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на
 културния туризъм” е рахабилитирана  част от алейната мрежа и е изградена поливна система. Детската площадка в парка е изцяло обновена през 2014 г. и е подходяща и за деца със специални образователни потребности. По проект: „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата
среда на територията на община Велико Търново” е извършен основен ремонт на водната
каскада в парка.

Парк Картала

16,66

Паркът разполага с детска площадка, подходяща за възрастова група от 3 до 12 г. В паркът е изградена поливна система.

Парк Акация

13,85

Паркът е изграден по проект: „Повишаване качеството на живот, чрез
подобряване на физическата
среда на територията на
община Велико Търново”.
Разполага с две детски площадки за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. По проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна
балканска столица на
 културния туризъм” е изградена
поливна система.

Парк Руски

9,74

Паркът е обновен по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на
 културния туризъм” през 2015 г. Разполага с две детски площадки за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. и с поливна система. През 2017 г. е изградена и чешма.

Парк Света гора

70,00 - поддържка

 

537 дка целият парк

Паркът е обновен през 2015 г. по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна
балканска столица на
 културния туризъм”. Паркът разполага с 3 бр. детски площадки и 8 бр. спортни и атракционни  съоръжения, сред които площадка с уреди за гимнастика, мултифункционален улей, маунтанбайк площадка (планинско колоездене), площадка за домашни любимци, площадки за скейтборд и ролери, площадка за фитнес уреди, площадка със стени за катерене, футболно игрище. Парковото пространство е оборудвано с беседки, пейки с облегалки и маси, кошчета за отпадъци, велостоянки и др.

Парк Зона В

7,33

Паркът е изграден по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна
балканска столица на
 културния туризъм”. Разполага с две детски площадки за възрастови групи от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. и зона за деца от 12 до 18 г. оборудвана с фитнес уреди.

Парк Майка България

2,43

По проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на
 културния туризъм” са подменени тротоарните площи около градината с паметника.

Парк Асеневци

12,5

 

 

 

 

 

Парк в кв. Чолаковци

6,5

Паркът е изграден по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна
балканска столица на
културния туризъм”. Разполага с две детски площадки за възрастови групи от 0 до 3 г.
и от 3 до 12 г.

Обособени зелени площи в междублокови пространства по проекти:

 

 

Междублоково в кв. Бузлуджа

19,12

Междублоковото пространство е благоустроено по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на
 културния туризъм”. В зелените площи е изградена поливна система.

Междублоково пространство в кв. „Колю Фичето“, ул. Полтава

 

19,58

По проект: „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата
среда на територията на община Велико Търново” е извършено цялостно обновление в ж.к. „Колю Фичето”, кв.231, чрез рехабилитирани и
изградени зелени площи, зони за свободно време, детски площадки, тротоарни пространства и др. Зоната разполага с 3 детски площадки
и една спортна.

 

От 2020 г. е изградена още една зона, находяща се на територията на парк "Никола Габровски" .

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.