Паспорти на дълготрайна дървесна растителност

Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Майка България" (7,5 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Марно поле" Ι част (9,6 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Марно поле" ΙΙ част (9,0 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Марно поле" ΙΙΙ част (9,3 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Марно поле" ΙV част (9,5 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Марно поле" V част (8,3 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" Ι част (9,8 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" ΙΙ част (9,7 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" ΙΙΙ част (6,3 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" ΙV част (8,5 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" V част (8,4 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" VΙ част (8,3 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" VΙΙ част (8,3 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Дружба" VΙΙΙ част (8,2 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Никола Габровски" Ι част (8,2 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Никола Габровски" ΙΙ част (6,8 MB) Icon Паспорти на дълготрайна дървесна растителност в парк "Кольо Фичето" (7,6 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.