"Kонсервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект "Шишманова баня" – гр.Велико Търново", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 27.12.2016 15:38:31
169,1 KB
Договор от 01.08.2016 г. с ДЗЗД "Консорциум Арт Инженеринг"
публикуван на: 23.08.2016 17:10:58
2,5 MB
Информация за сключен договор с ДЗЗД "Консорциум Арт Инженеринг"
публикуван на: 23.08.2016 17:10:58
77,8 KB
Протокол №1 от 11.03.2016 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:25:08
5,0 MB
Заповед №РД 22-1195 от 13.06.2016 г. за класиране
публикуван на: 14.06.2016 11:13:30
815,7 KB
Протокол №5 от 08.06.2016 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:13:30
275,7 KB
Протокол №4 от 06.06.2016 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:13:30
111,5 KB
Протокол №3 от 01.06.2016 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:13:30
1,3 MB
Съобщение № 9153-00-11 от 01.06.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 01.06.2016 16:54:07
1021,8 KB
Протокол за липсващи документи и информация
публикуван на: 13.05.2016 15:23:05
1,3 MB
Разяснение 9100-228 от 07.03.2016 г.
публикуван на: 07.03.2016 18:44:14
267,7 KB
Разяснение 9100-226 от 07.03.2016 г.
публикуван на: 07.03.2016 15:58:00
265,7 KB
Разяснение 9100-197 от 29.02.2016 г.
публикуван на: 29.02.2016 16:55:36
282,9 KB
Разрешение за строеж
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
228,6 KB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
1,1 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
1,3 MB
Проекти част Геодезия
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
4,1 MB
Проекти част ВиК
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
3,6 MB
Проекти част Електро
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
1,2 MB
Проекти част Конструктивна 2
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
3,3 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
4,2 MB
Проекти част Архитектура и фотодокументация
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
7,5 MB
Образци
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
566,9 KB
Документация
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
411,9 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
130,5 KB
Решение №РД 24-9 от 08.02.2016 г.
публикуван на: 08.02.2016 16:52:32
67,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.