Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново”, Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-12 от 19.02.2016 г. за прекратяване
публикуван на: 19.02.2016 14:12:22
71,4 KB
Разрешение за строеж
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
228,6 KB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
1,1 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
1,3 MB
Проекти част Геодезия
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
4,1 MB
Проекти част ВиК
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
3,6 MB
Проекти част Електро
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
1,2 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
3,3 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
4,2 MB
Проекти част Архитектура и фотодокументация
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
7,5 MB
Документация
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
479,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
120,1 KB
Решение №РД 24-11 от 18.02.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.02.2016 15:18:18
71,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.