Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция № 1 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г

Обособена позиция № 2 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В

Обособена позиция № 3 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В

Обособена позиция № 4 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Консорциум Техноком" ДЗЗД за обос. позиция № 1
публикуван на: 16.11.2018 14:06:25
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД за обос. позиция № 2
публикуван на: 07.11.2017 16:26:28
181,9 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ДЗЗД "НСК - Кидат" за обос. позиция № 4
публикуван на: 31.10.2017 16:49:05
207,2 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Обединение "Проектстрой-Линк" за обос. позиция № 3
публикуван на: 26.06.2017 17:11:46
692,0 KB
Информация за сключен договор с "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД за обос. позиция № 2
публикуван на: 07.09.2016 15:04:31
236,3 KB
Информация за сключен договор с ДЗЗД "НСК - Кидат" за обос. позиция № 4
публикуван на: 07.09.2016 14:42:56
236,8 KB
Договор от 26.08.2016 г. с ДЗЗД "НСК - Кидат" за обос. позиция № 4
публикуван на: 07.09.2016 14:42:56
923,6 KB
Договор от 24.08.2016 г. с "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 26.08.2016 14:09:02
7,1 MB
Договор от 12.08.2016 г. с Обединение "Проектстрой-Линк" за обос. позиция № 3
публикуван на: 23.08.2016 13:26:50
3,3 MB
Информация за сключен договор с Обединение "Проектстрой-Линк" за обос. позиция № 3
публикуван на: 23.08.2016 13:26:50
75,0 KB
Договор от 08.08.2016 г. с "Консорциум Техноком" ДЗЗД за обос. позиция № 1
публикуван на: 22.08.2016 17:23:50
1,6 MB
Информация за сключен договор с "Консорциум Техноком" ДЗЗД за обос. позиция № 1
публикуван на: 22.08.2016 17:23:50
75,4 KB
Заповед №РД 22-1424 от 15.07.2016 г. за класиране
публикуван на: 15.07.2016 16:31:07
190,9 KB
Протокол №4 от 14.07.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 15.07.2016 16:31:07
1,0 MB
Протокол №3 от 11.07.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 15.07.2016 16:31:07
2,3 MB
Протокол №1 от 14.04.2016 г.
публикуван на: 15.07.2016 16:31:07
408,0 KB
Съобщение №91-00-34 от 11.07.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 11.07.2016 16:01:07
85,6 KB
Протокол № 2 от 02.06.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.06.2016 16:23:28
747,8 KB
Краков №2
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
9,2 MB
Ален мак №1
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
8,9 MB
Драган Цончев №23
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
5,8 MB
Плиска №1, №3 и №5
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
8,3 MB
Генерал Иван Сарафов №5
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
7,9 MB
Техническа спецификация и методика
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
390,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
890,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
187,7 KB
Решение №РД 24-13 от 01.03.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.03.2016 16:01:21
71,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.04.2016 12:30

Обществената поръчка е валидна до

12.04.2016 12:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.