"Извършване на независим финансов одит на проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020"

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.05.2018 16:33:33
198,4 KB
Договор от 24.04.2018 г. с "Финанс одит консулт 2002" ООД
публикуван на: 03.05.2018 16:33:33
2,2 MB
Решение №РД 24-26 от 22.03.2018 г. за класиране
публикуван на: 22.03.2018 12:37:20
1,1 MB
Протокол №5 от 21.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.03.2018 12:37:20
781,5 KB
Протокол №4 от 13.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.03.2018 12:37:20
467,9 KB
Протокол №3 от 07.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.03.2018 12:37:20
1,9 MB
Протокол №1 от 26.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.03.2018 12:37:20
942,9 KB
Съобщение №91-00-99/07.03.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 07.03.2018 15:36:30
273,0 KB
Протокол № 2 от 07.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.02.2018 16:43:29
1,0 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 03.04.2017 16:47:48
579,0 KB
Образци
публикуван на: 03.04.2017 16:47:48
508,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 03.04.2017 16:47:48
247,2 KB
Решение № РД 24-28 от 03.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 03.04.2017 16:47:48
3,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.