"Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза1) в град В.Търново”
Обособена позиция № 2 „Площад „Съединение” - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна”, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала”; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” 29”
Обособена позиция № 3 „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. „Независимост”; ул. „Стефан Стамболов”; ул. „Велчо Джамджията”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Читалищна”; ул. „Михаил Кефалов”; ул. „Георги Сава Раковски”; пл. „Самоводски пазар”; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов”
Обособена позиция № 4 „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. „Генерал Гурко”; ул. „Колю Фичето”; ул. „10-ти февруари”; ул. „Пролет”; ул. „Митрополит Панарет Рашев”; ул. „Александър Добринов”; ул. „Ефрем Попхристов”; ул. „Д-р Алберт Лонг”; ул. „Максим Райкович”; ул. „Тунел”; ул. „Шейново”; ул. „Силвестър Пенов”
Обособена позиция № 5 „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. „Крайбрежна”; ул. „Йордан Инджето”; ул. „Христо Ив. Войводата”; ул. „Петър Богданов”; ул. „Киро Тулешков”; ул. „8-ма дружина”; ул. „Цани Гинчев”
Обособена позиция № 6 „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. „Капитан Дядо Никола”; ул. „Драгоман”; ул. „Медникарска”; ул. „Кирил и Методий”; ул. „Поборническа”; ул. „П.Р. Славейков”; ул. „Георги Мамарчев”; ул. „Поп Матей Преображенски”; ул. „Въстаническа”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №6
публикуван на: 25.07.2019 16:46:33
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №5
публикуван на: 25.07.2019 16:46:33
198,2 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3
публикуван на: 25.07.2019 16:46:33
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №4
публикуван на: 08.07.2019 15:45:53
210,2 KB
Обявление за възложена поръчка на обособ. позиции 3, 4, 5 и 6
публикуван на: 09.10.2017 14:35:29
1,2 MB
Договор от 07.09.2017 г. със "Скорпион Инвестстрой" ЕООД за обособ. позиция 6
публикуван на: 09.10.2017 14:35:29
3,4 MB
Договор от 04.10.2017 г. с "ВТ Инженеринг" ООД за обособ. позиция 5
публикуван на: 09.10.2017 14:35:29
3,1 MB
Договор от 08.09.2017 г. с Консорциум "Геоплан Инфраструктура" за обособ. позиция 4
публикуван на: 09.10.2017 14:35:29
3,8 MB
Договор от 19.09.2017 г. с Обединение "Мистрал - Енел" за обособ. позиция 3
публикуван на: 09.10.2017 14:35:29
3,8 MB
Обявление за възложена поръчка относно НЕвъзлагане на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
публикуван на: 09.08.2017 14:06:28
750,6 KB
Решение №РД 24-59 от 20.07.2017 г.
публикуван на: 20.07.2017 17:26:32
1,1 MB
Доклад от 14.07.2017 г.
публикуван на: 20.07.2017 17:26:32
3,3 MB
Протокол №4 от 13.07.2017 г.
публикуван на: 20.07.2017 17:26:32
918,3 KB
Протокол №3 от 10.07.2017 г.
публикуван на: 20.07.2017 17:26:32
4,4 MB
Протокол №1 от 16.05.2017 г.
публикуван на: 20.07.2017 17:26:32
870,5 KB
Съобщение №91-00-218 от 10.07.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 10.07.2017 16:39:48
78,0 KB
Протокол № 2 от 20.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2017 15:22:01
4,8 MB
Разяснение № 91-00-136 от 09.05.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 09.05.2017 17:38:43
311,5 KB
Разяснение № 91-00-132 от 05.05.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 05.05.2017 16:18:30
812,6 KB
Разяснение № 91-00-126 от 04.05.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 04.05.2017 16:42:03
929,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
283,1 KB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - Технически паспорт
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
2,0 MB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - част ВиК
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
2,3 MB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - част ПБЗ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
3,2 MB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - част Електрическа
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
1,6 MB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - част Конструктивно становище
публикуван на: 12.04.2017 18:28:53
5,5 MB
Проект "Обществена тоалетна на ул. Г. С. Раковски" № 29 - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,7 MB
Проект "Площад "Съединение" - част ВиК
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,2 MB
Проект "Площад "Съединение" - част ПУСО
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,1 MB
Проект "Площад "Съединение" - част ПБЗ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,3 MB
Проект "Площад "Съединение" - част ПБ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,8 MB
Проект "Площад "Съединение" - част Паркоустройство
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
1,8 MB
Проект "Площад "Съединение" - част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,0 MB
Проект "Площад "Съединение" - част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,2 MB
Проект "Площад "Съединение" - част Конструкции
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,1 MB
Проект "Площад "Съединение" - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,6 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част ПУСО
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,9 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част ПБ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,7 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част ПБЗ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,2 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Геология и хидрология
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,4 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Пътна
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,6 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,1 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Пътна - Временна организация на движението
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,4 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част ВиК
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,8 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Паркоустройство
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
1,6 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,1 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Конструктивно становище
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,0 MB
Проект "Паркинг на улица "Крайбрежна" - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,3 MB
Проект "Изгледни площадки по улица "Стефан Стамболов" - част Паркоустройство ІІ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,6 MB
Проект "Изгледни площадки по улица "Стефан Стамболов" - част Паркоустройство І
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,7 MB
Проект "Изгледни площадки по улица "Стефан Стамболов" - част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
1,8 MB
Проект "Изгледни площадки по улица "Стефан Стамболов" - част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,7 MB
Проект "Изгледни площадки по улица "Стефан Стамболов" - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,7 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - СИТУАЦИЯ ЕТАПНОСТ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,3 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,9 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Конструкции
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура - Изменение
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-7
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
1,2 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-6
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
1,7 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-5
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-4
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,0 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-3
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,4 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-2
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
350,5 KB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІV-1
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
826,9 KB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІІІ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,1 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ ІІ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,9 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Архитектура ТОМ І
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,0 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част ПУСО
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,0 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част ПБ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,3 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част ПБЗ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,6 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Паркоустройство
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Пътна
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,1 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Информационна - инфраструктура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,5 MB
Проект "Градска среда в стара градска част" - Част Геология
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,3 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част ПУСО
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,8 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част ПБЗ и част ПБ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,4 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част Инженерногеоложка
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,5 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част Паркоустройство
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,3 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,7 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част ВиК и част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,3 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част Конструкции
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,1 MB
Проект "Пешеходна алея между ж.к. "Чолаковци" и ж.к. "Бузлуджа" - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,1 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Изменение
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,5 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част ПУСО
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
3,8 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част ПБЗ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
2,3 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част ПБ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
928,5 KB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Инженерногеоложка
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,0 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Геодезия
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,4 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част ВиК-ІІ
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,2 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част ВиК-І
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
6,3 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Електро
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
4,4 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Паркоустройство
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
8,5 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Конструкции
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
7,5 MB
Проект "Градска среда в ж.к. "Чолаковци" - част Архитектура
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
9,0 MB
Техническа спецификация за обособена позиция № 1
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
244,9 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 2
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
967,5 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 3
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,2 MB
Техническа спецификация за обособена позиция № 4
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,2 MB
Техническа спецификация за обособена позиция № 5
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,2 MB
Техническа спецификация за обособена позиция № 6
публикуван на: 12.04.2017 18:28:52
5,2 MB
Решение № РД 24-33 от 07.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.04.2017 12:30:11
405,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.04.2017 12:30:11
1,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.