"Доставка на нова професионална самоходна косачна машина с косилен апарат за нуждите на ОП "Зелени системи", гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 19.02.2019 16:44:00
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 29.09.2017 14:38:33
280,6 KB
Договор от 31.08.2017 г. с ЕТ "Сторум - Стаян Кючуков"
публикуван на: 29.09.2017 14:38:33
1,1 MB
Заповед № РД 22-1380 от 11.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 11.08.2017 16:49:14
4,7 MB
Доклад от 09.08.2017 г. на комисията
публикуван на: 11.08.2017 16:49:14
7,8 MB
Протокол от 08.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.08.2017 16:49:14
4,9 MB
Решение № РД 24-65 от 02.08.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.08.2017 16:22:36
552,7 KB
Покана № 5300-2639-8 от 02.08.2017 г. за участие
публикуван на: 02.08.2017 16:22:36
2,5 MB
Приложения към поканата за участие
публикуван на: 02.08.2017 16:22:36
399,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.