ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0011 „Извършване на независим финансов одит по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността." Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 14.02.2013 16:40

Документация

Срок за получаване на искания за документи:

Дата: 12.03.2013 г. Час: 17:00

Място: Документацията за участие може да бъде получена в Община Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново - 5000, пл. „Майка България” № 2, ст. 317, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 час.

Цена: 24,00 лв. с ДДС.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Велико Търново: IBAN: BG36 SOMB 9130 3124 7580 000, BIC: SOMBBGSF в Банка „Общинска Банка“ АД – ФЦ Велико Търново.

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 21.03.2013 г.  Час: 14:00

Място:

В сградата на Община Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2

Файл Размер
Обявление за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
724,0 KB
Разяснение по документацията за участие от 06.03.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
610,7 KB
Решение за откриване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
86,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
193,4 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.03.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.03.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.