Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

Статус: Затворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Протокол №2 от дата 14.11.2019 г.
публикуван на: 14.11.2019 15:48:53
606,9 KB
Разяснение №91-00-335 от 30.09.2019 г. по документацията
публикуван на: 30.09.2019 16:49:19
273,2 KB
Разяснение №91-00-323 от 20.09.2019 г. по документацията
публикуван на: 26.09.2019 09:28:39
145,9 KB
Решение №РД 24-134 от 16.09.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 19.09.2019 14:11:18
162,6 KB
Документация и образци
публикуван на: 03.09.2019 14:33:52
850,3 KB
Проекти част Обща 2
публикуван на: 03.09.2019 14:33:52
8,0 MB
Проекти част Обща 1
публикуван на: 03.09.2019 14:33:52
7,9 MB
Проекти част Технилогична 6
публикуван на: 03.09.2019 14:33:52
9,7 MB
Проекти част Технилогична 5
публикуван на: 03.09.2019 14:33:52
9,7 MB
Проекти част Технилогична 4
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
9,6 MB
Проекти част Технилогична 3
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
9,8 MB
Проекти част Технилогична 2
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
7,7 MB
Проекти част Технилогична 1
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
9,0 MB
Проекти част Биологична рекултивация
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
2,2 MB
Проекти част План за собствен мониторинг
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
3,3 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
2,0 MB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 03.09.2019 14:33:51
408,6 KB
Решение №РД 24-128 от 29.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.09.2019 12:19:31
212,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.09.2019 12:19:31
405,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.