"Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции".

Статус: Прекратен договор

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 12.05.2020 г. с ДЗЗД "Търново 2019" за обособена позиция №3
публикуван на: 13.02.2023 11:29:16
1,5 MB
Споразумение от 23.12.2022 г. по договор от 12.05.2020 г. с ДЗЗД "Търново 2019" за обособена позиция №3
публикуван на: 13.02.2023 11:29:16
1,5 MB
Обявление за приключване на договор от 05.05.2020 г. с ДЗЗД "Планекс" за обособена позиция № 1
публикуван на: 19.05.2021 10:22:04
1,9 MB
Споразумение от 23.04.2021 г. по договор от 05.05.2020 г. с ДЗЗД "Планекс" за обособена позиция № 1
публикуван на: 19.05.2021 10:22:04
131,7 KB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1 и №3
публикуван на: 08.06.2020 11:55:28
2,2 MB
Договор от 12.05.2020 г. с ДЗЗД "Търново 2019" за обособена позиция №3
публикуван на: 08.06.2020 11:55:28
2,6 MB
Договор от 05.05.2020 г. с ДЗЗД "Планекс" за обособена позиция №1
публикуван на: 08.06.2020 11:55:28
3,2 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №5
публикуван на: 03.04.2020 11:23:11
267,4 KB
Решение №РД 24-41 от дата 17.03.2020 г. за прекратяване на обособена позиция №5
публикуван на: 17.03.2020 16:51:03
581,9 KB
Решение №РД 24-40 от дата 17.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №3
публикуван на: 17.03.2020 16:51:03
561,5 KB
Решение №РД 24-39 от дата 17.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1
публикуван на: 17.03.2020 16:51:03
424,5 KB
Доклад от дата 11.03.2020 г.
публикуван на: 17.03.2020 16:51:03
7,7 MB
Протокол №2 от дати 07.02.2020 г. и 11.03.2020 г.
публикуван на: 17.03.2020 16:51:03
8,0 MB
Съобщение №91-00-75 от 06.03.2020 г за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 06.03.2020 15:43:17
1,4 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции № 2 и № 4
публикуван на: 05.02.2020 16:41:47
3,2 MB
Протокол от дата 03.01.2020 г. и от дата 27.01.2020 г.
публикуван на: 29.01.2020 11:26:53
7,3 MB
Съобщение № 26-289-1 от 21.01.2020 г. по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
публикуван на: 21.01.2020 17:02:51
386,9 KB
Решение №РД 24-1 от дата 07.01.2020 г. за прекратяване на обособена позиция №2 и обособена позиция №4
публикуван на: 07.01.2020 15:45:13
1017,1 KB
Разяснение №91-00-447/13.12.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 16.12.2019 09:27:47
391,3 KB
Разяснение №91-00-425/04.12.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 04.12.2019 15:58:22
693,3 KB
Документация
публикуван на: 22.11.2019 13:51:46
5,5 MB
Решение №РД 24-178/18.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.11.2019 14:34:11
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.11.2019 14:34:11
6,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.