"Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции".

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-425/04.12.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 04.12.2019 15:58:22
693,3 KB
Документация
публикуван на: 22.11.2019 13:51:46
5,5 MB
Решение №РД 24-178/18.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.11.2019 14:34:11
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.11.2019 14:34:11
6,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.