Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на ново кухненско обзавеждане и оборудване за нуждите на домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец“

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя мивки за сервизни помещения в ДГ „Ивайло“, гр. Велико Търново“

Забележка: Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката.

Обособена позиция № 2 е възложена по реда на чл. 20, ал. 5 от ЗОП. За обособена позиция № 2 не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 26.03.2020 17:05:04
552,9 KB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 16.03.2020 14:52:21
390,1 KB
Договор от 21.02.2020 г. с "АБ Терм" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 16.03.2020 14:52:21
2,2 MB
Решение №РД 24-5 от 20.01.2020 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 20.01.2020 14:29:57
526,0 KB
Протокол №3 от дата 14.01.2020 г.
публикуван на: 20.01.2020 14:29:57
1,1 MB
Протокол №2 от дата 06.01.2020 г.
публикуван на: 20.01.2020 14:29:57
1,0 MB
Протокол №1 от дата 27.12.2019 г.
публикуван на: 20.01.2020 14:29:57
476,9 KB
Съобщение №91-00-6 от 09.01.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 09.01.2020 16:45:34
1,4 MB
Решение №РД 24-191 от 02.12.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 02.12.2019 16:38:47
554,0 KB
Разяснение №91-00-419 от 02.12.2019 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 02.12.2019 16:38:47
333,5 KB
Решение №РД 24-189 от 28.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 28.11.2019 16:53:39
543,6 KB
Разяснение №91-00-414 от 28.11.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 28.11.2019 16:53:39
400,3 KB
Разяснение № 91-00-402 от 21.11.2019 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 21.11.2019 15:49:07
329,6 KB
Решение № РД 24-173 от 12.11.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 12.11.2019 16:44:33
633,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.11.2019 16:44:33
1,0 MB
Документация и приложения
публикуван на: 12.11.2019 16:44:33
545,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.